Cròniques del Ple

Ordre del dia, votacions, actes i àudios

Tot seguit podeu consultar el resum dels Plens de l'Ajuntament de Taradell. Hi trobareu la relació d'assumptes tractats a l'ordre del dia i el sentit del vot al respecte de cada grup municipal. Així mateix, s'hi annexa l'acta del Ple, amb les intervencions de l'alcaldessa i dels regidors i regidores electes de la Corporació Municipal. També podeu escoltar l'àudio de la sessió.