Normativa Municipal

Les ordenances i els reglament són disposicions jurídiques dictades per un ajuntament en Ple, que serveixen per regular qüestions generals de l'activitat de la ciutadania i la seva relació amb l'ens i per regular procediments d'organització i funcionament amb l'Ajuntament. En aquest apartat trobareu les ordenances, reglament i altra normativa en vigor de l'Ajuntament de Taradell, així com la normativa que està en període d'elaboració.