Mapes de Taradell

Recursos cartogràfics, geolocalització de recursos i dades, carrerers i d'altres mapes de Taradell.

Infraestructura de Dades Espacials de Taradell

Aqui hi trobaràs tots els mapes del municipi amb tot tipus de capes d'informació:

  • Carrerer amb equipaments i límits administratius
  • Mapa topogràfic
  • Cadastre
  • Mapa urbanístic de Taradell
  • Registre de planejament urbanístic de Catalunya
  • Cartoteca digital amb mapes antics
  • Etc.

Cartografia topogràfica 1:100

Per aprofitar els avantatges d'aquest PDF, com és l'estructura de capes, la geolocalització, les anotacions o les possibilitats de mesurar perímetres i àrees, és necessari descarregar el fitxer.


Geocercador de llocs d'interès

Nomenclàtor - Diputació de Barcelona


Guia de carrers

Geocercador d'adreces municipal - Diputació de Barcelona


SITMUN

Sistema d'Informació Territorial Municipal - Diputació de Barcelona


Google Earth

Google Earth amb la cartografia de la província de Barcelona
És necessari tenir instal·lat el programa Google Earth al dispositiu.

 


Google Maps


Mapa urbanístic de Catalunya

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) - Generalitat de Catalunya


Visor IDEC

Visor de l'ICC - Generalitat de Catalunya

 

Mapa de Patrimoni Cultural de Taradell

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social. 

Geoportals IDE Locals

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines web, ...) dedicats a gestionar informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims, ...), disponibles a internet, que compleixen una sèrie de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies, ...).

La finalitat dels geoportals IDE és crear un punt d'entrada centralitzat per facilitar l'accés i l'ús de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, el sector privat i la ciutadania