Codi ètic càrrecs electes

El Ple de l'Ajuntament de Taradell en la sessió celebrada el dia 1 de juny de 2016 va aprovar el codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Taradell. El document té per objecte recollir els principis generals i regles de coducte que han de respectar els càrrecs electes, els càrrecs directius i els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Taradell.