Ple de desembre de 2022

Dijous, 22/12/2022

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals municipals de l'exercici 2023. Exp. 728/22.
Modificació del Reglament de la Guàrdia Municipal-Vigilants auxiliars de policia local de l'Ajuntament de Taradell. Exp.164/2020.
Aprovació de l'aplicació de l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/60/2022, de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en el contractes públics d'obres. Exp. e-1610/2022.
Aprovació provisional de la Modificació núm. 15 del POUM: Modificació de l'article 135 Subzona 4a1. Exp. 1105/22.
Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Seva i el Sr. Ignasi Vives per la gestió del conjunt patrimonial del Molí de Sorts. Exp. 970/2022.
Adhesió a la Xarxa espanyola de ciutats saludables (RECS). Exp. 1665/2022.
Encàrrec a la companyia AGBAR de l'execució de les obres de renovació de la xarxa d'aigua del c. Torrent d'en Sadurní i c. de Seva. Exp. E 1673/22.
Increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de l'exercici 2022. Exp. 116/22.

 

 

 

Documents relacionats