Ple de juliol de 2021

                                Ple de juliol de 2021

 

ERC JxT

Aprovació definitiva de les quotes d'urbanització provisionals corresponents a l'execució de la urbanització del PAU-10. Exp. 449/2021.

Si Si

Designació de les dues festes locals de l'any 2022. Exp. 913/2021.

Si Si

Ratificació de la pròrroga tàcita del contracte de prestació de serveis del subministrament d'aigua. Exp. 679/2021.

Si Si

Modificació de l'Ordenança Fiscal Municipal núm. 32, per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Exp.950/2021.

Si Si

Adhesió de l'Ajuntament de Taradell al Consell Esportiu d'Osona. Exp. 956/21.

Si Si

Moció mobilitat segura 2021. Exp.233/2021.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats