Agenda Institucional

Recull d'actes vinents i de la setmana en curs

Actes institucionals i activitats més rellevants de l'alcaldessa i dels regidors i regidores de l'equip de govern. No es mostraran reunions i esdeveniments protegits pel Reglament General de Protecció de Dades.

Aneu a Agenda Institucional (històric) per consultar l'agenda de setmanes i anys anteriors.