Condicions generals d'ús de la web

1. Condicions d'accés

S'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web www.taradell.cat  cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web www.taradell.cat  l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d'ús

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.taradell.cat  abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment, la persona usuària haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors,  les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Taradell es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d'accés i l'ús al www.taradell.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò que estableix en aquestes "Condicions d'ús"

3. Objecte

Els objectius del portal www.taradell.cat són:
•    Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Taradell dóna als seus ciutadans,
•    Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat,
•    Difondre les activitats i els serveis oferts des de l'Ajuntament,
•    Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa l'Ajuntament de Taradell i els seus Organismes Autònoms.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., etc, l'Ajuntament de Taradell no recollirà ni farà cap tractament de les dades personals. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d'ús
•    Tot allò que estableix en el punt 2 de les Condicions generals d'ús del web www.taradell.cat.
•    No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
•    No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.
•    L'Ajuntament de Taradell no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
•    L'Ajuntament de Taradell es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries
•    Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
•    Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
•    Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari/ària en la xarxa social.
•    No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
•    Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones.
•    No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d'aquests.
 

Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner