Seu electrònica

Informació oficial i tramitació electrònica de l'Ajuntament de Taradell

La corporació municipal posa a disposició de la ciutadania tota la informació pública, amb l'objectiu de garantir la màxima transparència en les seves actuacions. Les actes dels plens municipals i juntes de govern, la contractació pública (processos de selecció de personal, licitacions...), les subvencions en curs, etc. Tot això ho podeu trobar a l'apartat de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Taradell.

Així mateix, l'Ajuntament impulsa l'ús dels mitjans electrònics en les comunicacions, tràmits i prestacions de serveis a la ciutadania, les empreses i les organitzacions. A l'apartat de Tràmits podeu presentar instàncies i sol·licituds de tot tipus, amb la garantia que el tràmit realitzat s'incorporarà al registre municipal i generarà un expedient o procediment oficial.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis, per part de l'Ajuntament de Taradell.