Igualtat

Igualtat entre dones, homes i persones amb diversitat de gènere

Amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes mitjançant l'eliminació de la discriminació de les persones en tots el àmbits de la vida quotidiana, l'Ajuntament de Taradell ofereix diferents recursos i serveis d'informació, atenció i assessorament:

 • Foment i promoció de l'associacionisme de dones.
 • Sensibilització i difusió dels drets de les dones (a través del Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència envers les Dones).
 • Atenció a les víctimes de violència masclista.
 • Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d'altres administracions.

És un servei que va dirigit a tota la ciutadania de Taradell i especialment, a les dones. El Pla de Polítiques d'Igualtat del 2009 és l'instrument clau pel desenvolupament i implementació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes en el municipi.

Foment i promoció de l'associacionisme de dones

Donem suport a les entitats i associacions de dones ja constituïdes i promovem la creació de nous grups i/o associacions.

A través de l'associació SOM DONES es promou la participació sociopolítica de les dones en la vida associativa del poble i es promou la participació de les dones a l'àmbit cultural.

Sensibilització i difusió dels drets de la dona

En la tasca per sensibilitzar i informar la ciutadania sobre les desigualtats entre homes i dones, des de l'Ajuntament realitzem accions divulgatives de prevenció, sensibilització i campanyes socials, principalment, als voltants dels dies, Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència envers les Dones.

Atenció a les víctimes de violència masclista

Com a municipi que forma part de la Mancomunitat La Plana, a l'Ajuntament de Taradell disposem de convenis amb:

 • El Consell Comarcal d'Osona per a l'acolliment temporal en situacions de violència, des del qual s'ofereix:
  • Acolliment d'urgència d'estada temporal.
  • Servei d'atenció especialitzada d'urgència.
  • Cases d'acolliment.
 • Vic Dones – SIAD El Vic Dones – SIAD Comarcal és un servei de proximitat dirigit a totes les dones de la comarca amb l'objectiu d'informar, orientar i assessorar –a través d'una atenció personalitzada i/o en grup– sobre totes aquelles inquietuds, dubtes o necessitats que les dones puguin tenir:
  •  Assessorament i atenció psicològica especialitzada en violència de gènere
  •  Assessorament i orientació jurídica
  • Informació sobre els recursos, equipaments, associacions i activitats d'interès que es fan a la comarca d'Osona per a les dones
  • Suport a la coordinació de les associacions de dones i per a la igualtat de la ciutat
  • Assessorament en igualtat de gènere i suport a programes i plans d'igualtat.

Orientació, derivació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d'altres administracions

Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner
Telèfons d'interès
 • Mossos d'Esquadra112
 • Guàrdia Municipal
  (24 hores)
  670 019 966
 • Urgències sanitàries061
 • Emergències112
 • Servei d'atenció
  permanent contra la
  violència masclista.
  Telèfon gratuït 24 hores
  i 365 dies l'any.
  900 900 120
 • Vic Dones-SIAD Osona650 540 732
  937 027 284
 • Atenció Ciutadana
  Generalitat
  012