Ple de desembre de 2021

 

ERC JxT

Aprovació de l'expedient i plec de clàusules administratives particulars de la licitació de la concessió administrativa del servei de bar del pavelló municipal d'esports “El Pujoló”. Exp. 1465/2021.

Si Si

Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Taradell per a l'exercici 2021. Exp. 288/2020.

Si Si

Renovació de l´adhesió al PAESC. Exp. 486/2020.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats