Ple de novembre de 2022

Dijous, 24/11/2022

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Aprovació del pressupost municipal de l'exercici 2023. Exp. 729/22. Abstenció
Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la circulació. Exp. 1571/22.
Adhesió a la xarxa d'espais de memòria del memorial democràtic. Exp. 1529/22.
Donar compte dels informes del PMP, Morositat, estat d'execució del pressupost, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 3r trimestre de 2022 i de remissió de l'expedient del cost efectiu dels serveis 2021. Exps.686/22, 690/22 i 1486/22. - -
Aprovació de la instal·lació d'una estació transformadora d'electricitat al c. Miquel Martí i Pol-PAU 10. Exp. 1406/22.
Denominació de dos vials nous (Passatge del Pati de les Monges i Passatge de l'Escola). Exp. 1572/22.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 11/22 del pressupost municipal de 2022. Exp. 1561/22
Moció de declaració institucional del 25 de novembre de 2022-Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Exp. 347/22.

 

 

 

Documents relacionats