Plans i Campanyes

Informa't dels plans, campanyes i programes municipals.

Pla Jove 2017 — 2020
Un Pla Jove integral és una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut del territori.L'objecte principal del PJ és centra en conèixer la realitat de la població juvenil del municipi de Taradell, detectar-ne les necessitat i, en funció d'aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a assolir en un període...
Pla Jove 2022-2026
El Pla Jove de Taradell 2022-2026 és un document estratègic que té com a objectiu principal conèixer la realitat de la població juvenil de Taradell, detectar-ne les necessitats i, a partir d'aquí, definir els objectius a assolir i les línies de treball fins a l'any 2026. Per la diagnosi i elaboració del Pla Jove de Taradell, que s'emmarca...
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 22 de setembre de 2009 i de 24 de febrer de 2010, va donar conformitat al text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Taradell, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme...
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Taradell 2016 - 2021
Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són una eina d'importància cabdal per a les administracions locals en la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport. Pel caràcter transversal que juga la mobilitat en la nostra societat, les aportacions del PMUS contribueixen també a la millora del medi...
Recollida selectiva
A Taradell separem les deixalles municipals en 5 grups diferents. D'aquesta manera aconseguim que molt menys residus vagin a parar a l'abocador.
Campanya de compostatge casolà
Campanya de Compostatge Casolà de la Mancomunitat La Plana
Venda de compostadors casolans
Pots adreçar-te a la Mancomunitat La Plana per adquirir compostadors casolans.
Guia per a l'estalvi d'aigua
La GUIA PER A L'ESTALVI D'AIGUA DOMÈSTICA vol contribuir a donar a conèixer les possibilitats que el mercat ens ofereix per aconseguir un ús eficient del recurs de l'aigua.
Nevades, glaçades i onades de fred
Consells i recomanacions per estar preparats davant del fred i durant una nevada tant si sou a casa com si esteu conduint. Amb l'arribada de l'hivern es recomanable estar informat de les previsions meteorològiques i de l'estat de la xarxa viària.
Pla local de seguretat viària de Taradell 2016 - 2019
Els Plans Locals de Seguretat Viària són l'eina de suport del Servei Català de Trànsit als municipis per reduir accidentalitat en l'àmbit urbà i preservar la seguretat a la via pública. L'objectiu fonamental del Pla local de Seguretat Viària de Taradell és la reducció de l'accidentalitat i la prevenció de sinistres. ...
Campanya de Civisme: Taradell, viure o conviure?
Tothom li reconeix a Taradell el seu caràcter obert i acollidor, no costa gaire venir-hi a viure i sentir-se taradellenc com el que més. Explicar aquest fet amb raons objectives i entenedores per tothom no és fàcil però potser no cal, n'hi ha prou amb que sigui així i que entre tots ho mantinguem. Per aquest i altres fets, el nostre poble...
Pla d'Activitat Física, Esport i Salut a Taradell
El Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES) és una iniciativa de la Generalitat que pretén oferir una campanya adreçada a la població sedentària perquè s'incorpori a un programa d'activitat física amb finalitats saludables. Al mateix temps, el programa pretén formar i capacitar els professionals de l'atenció primària...