Urbanisme

L'àrea d'urbanisme s'encarrega de planejar, dirigir i coordinar els projectes d'obres en sòl urbà

La seva gestió inclou els projectes d'obres dels equipaments i infraestructures i tambè és l'encarregaga de gestionar els projectes de sanejament de l'aigua i el manteniment de l'enllumenat públic i de gestionar, tractar i planejar els espais no urbanitzables.

 

 

Altres continguts