Joventut

Consulta les actuacions municipals i els serveis adreçats a joves d'entre 12 i 35 anys

L'Àrea de Joventut planifica, coordina i impulsa les actuacions municipals adreçades als joves d'entre 12 i 35 anys de la vila, a partir d'un treball transversal que compta amb la participació de diferents regidories, altres administracions, les entitats i els mateixos joves. Aquesta tasca es fonamenta en el Pla de Polítiques de Joventut 2012-2015 com a document que defineix i emmarca les línies estratègiques de les polítiques de joventut de la vila.

Els objectius bàsics de l'Àrea de Joventut són els següents:

  • Oferir i gestionar serveis, projectes i programes adreçats als joves.
  • Proposar i impulsar noves línies d'actuació, a partir dels contactes amb col·lectius de joves i amb els agents socials, polítics i tècnics del territori.
  • Supervisar el correcte funcionament dels serveis i infraestructures adreçades als joves de Taradell
  • Atendre la diversitat de joves amb propostes variades i representatives de la pluralitat juvenil
  • Gestionar les peticions d'assessorament, ajuts i subvencions d'altres institucions per al desenvolupament d'iniciatives municipals d'interès per als joves de la vila.

 

Adreces i telèfons

Consell de Joventut de Taradell
Carretera de Balenyà, 101 
     08552 Taradell 
Mancomunitat La Plana
Sector El Quadro 
     08519 Malla 
938 124 167