Ple d´octubre de 2021

 

ERC JxT

Aprovació del protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant de situacions d'assetjament sexual. Exp. 223/2020.

Si Si

Adaptació del PAES als nous requeriments del PAESC i dels objectius de desenvolupament sostenible - Pla de Transició Energètica. Exp. 1246/2021.

Si Si

Aprovació del Pla Parcial 1- La Tomba (setembre 2021). Exp. 742/2020.

Si Si

Aprovació provisional de la modificació 12 del POUM - Ajustos a la regulació del sòl no urbanitzable. Exp. 151/2020.

Si Si

Aprovació del Pla Especial per ajustar l´ordenació de la zona esportiva. Exp. 1229/2021.

Si Si

Aprovació de les ordenances fiscals municipals de l´exercici 2022. Exp. 977/2021.

Si Si

Aprovació de la modificació de crèdit núm. 12 de suplement i habilitació de crèdits del Pressupost Municipal de 2021. Exp. 1266/21.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats