Ciutadania

Bànner Solstici (1)
Certificat d'Absència de Delictes de Naturalesa Sexual

Informació d'interès per als professionals, voluntaris, monitors d'entitats, associacions i institucions vinculades amb la infància i la joventut sobre la seva obtenció.

Consulta a GENCAT

Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner