XXII Premi Solstici i XI Premi Jordi Capell — Bases de participació

I. Condicions generals

 1. Els treballs han d'estar escrits en català.
 2. Totes les obres presentades en prosa i poesia hauran de tenir com a tema la NIT D'ESTIU.
 3. Els autors eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada de plagi.
 4. Els treballs s'han de presentar en format DIN A4, amb lletra Arial, cos de lletra 12 i amb interlineat 1'5.
 5. Només es pot presentar un treball per modalitat i autor.
 6. Els treballs han de ser originals i inèdits i no haver estat premiats ni pendents de resolució en cap altre concurs literari, a excepció d'aquelles obres premiades en certàmens literaris escolars.
 7. No s'admetran obres escrites per més d'un autor ni aquelles d'autors premiats en alguna de les edicions anteriors del Premi Solstici i del Premi Jordi Capell.
 8. La presentació als premis comporta l'acceptació d'aquestes bases. Els membres del jurat resoldran les qüestions no previstes a les bases i, segons el seu criteri, podran declarar desert el premi o categoria que considerin.

II. Presentació i tramesa

 1. Caldrà omplir el formulari al peu d'aquesta pàgina amb les dades següents:
  • Premi en el qual es participa (22è Premi Solstici o 11è Premi Jordi Capell).
  • Categoria en la qual es participa (A, B o C).
  • Modalitat (prosa o poesia).
  • Títol de l'obra.
  • Pseudònim.
  • Dades personals.
  • Dades de contacte.
 2. S'adjuntarà el treball amb el títol i sense signar en format PDF al mateix formulari.
 3. El nom de l'arxiu serà el títol del treball.
 4. L'organització garantirà l'anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l'original, es confirmarà per correu electrònic a l'autor/a.
 5. Si no es rep la confirmació, cal posarse en contacte telefònic amb l'organització a través del telèfon 938 801 056 per tal de comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.
 6. Els alumnes dels centres educatius de Taradell disposaran d'un punt d'entrega de les obres.

III. Termini

 1. El termini de recepció d'originals finalitzarà el dimarts 23 d'abril de 2024 a les 23:59. A partir d'aquest moment no s'admetran més obres.

IV. Veredictes i atorgaments

 1. El veredicte i l'adjudicació dels premis es duran a terme durant l'acte del Premi Literari Solstici de Taradell, en un certamen que se celebrarà el dissabte 15 de juny de 2024 a les 12 del migdia a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell.
 2. Els premis seran atorgats per la votació dels membres que formen el jurat del Premi Literari Solstici: Aniol Florensa i Tort (president), Laura Autonell i Aranda, Nil Cassany i Redorta, Rosa Codina i Costa, Núria Martínez i Pérez, Montse Morcillo i Vivet, Marta Ramírez i Baró, Àlex Riera i González, Jesús Ramos i Santiago, Irene Ramos i Anglès i Aleix Solà i Pascual.
 3. Els guanyadors i les guanyadores es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis. La seva presència és un requisit indispensable per a poder rebre el guardó i la dotació econòmica, de manera que, si a algú li fos impossible  presentar-se, caldrà que designi un representant.
 4. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l'organització. Les que no hagin estat seleccionades es destruiran.
 5. L'organització es reserva el dret de publicar les obres guanyadores i de fer-ne ús en actes culturals sense ànim de lucre.
 6. La relació de guanyadors es publicarà als webs i xarxes socials de l'Ajuntament i de la biblioteca de Taradell i als mitjans d'àmbit local.

XXII Premi Solstici

 1. El premi literari Solstici s'obre a les categories següents:
  • Categoria B: a partir de 13 anys i fins a 17 anys fets al llarg del 2024.
  • Categoria C: a partir de 18 anys fets al llarg del 2024. 2. S'hi poden presentar obres en les modalitats de prosa o de poesia.
 2. El format de les obres en prosa serà de relat únic.
 3. L'extensió per a les obres en prosa serà d'un màxim de 6 pàgines.
 4. En poesia, es pot presentar un únic poema o bé un recull de poemes que no excedeixi els 200 versos.
 5. La dotació dels premis, per cada categoria, serà la següent:
  • Categoria B: S'atorgarà un únic premi per a una sola modalitat que consistirà en una tauleta electrònica.
  • Categoria C (tant en prosa com en poesia):
   • 1r Premi: 500 €.
   • 2n Premi: 300 €.
 6. Tots els premiats rebran, també, un gravat commemoratiu realitzat per l'artista local Jesús Ramos.
 7. Cal complir, també, les condicions I, II, III i IV d'aquestes bases.

XI Premi Jordi Capell

 1. El premi literari Jordi Capell s'obre a l'única categoria següent:
  • Categoria A: fins a 12 anys fets al llarg del 2024.
 2. S'hi poden presentar obres en les modalitats de prosa o de poesia.
 3. El format de les obres en prosa serà de relat únic.
 4. L'extensió per a les obres en prosa serà d'un màxim de 4 pàgines.
 5. En poesia, es pot presentar un únic poema o bé un recull de poemes.
 6. S'atorgarà un premi per cadascuna de les modalitats (prosa i poesia) que consistirà en un lot de llibres.
 7. Tots els premiats rebran, també, un gravat commemoratiu realitzat per l'artista local Jesús Ramos.
 8. Cal complir, també, les condicions I, II, III i IV d'aquestes bases.

Presentació d'obres a concurs

Enguany, la presentació d'obres a concurs es realitzarà exclusivament de forma telèmàtica mitjançant el següent formulari. Podeu consultar les bases de participació al final del mateix.

Prosa
Poesia
A - Fins a 12 anys, fets al llarg del 2024
B - A partir de 13 anys i fins als 17, fets al llarg del 2024
C: A partir de 18 anys, fets al llarg del 2024
Adreça postal  

En cas que, per raó d'edat, no disposeu de document d'identificació, adjunteu un document en blanc.