Serveis

La Biblioteca Antoni Pladevall i Font és el servei local d'informació que ofereix a tota la ciutadania accés a la cultura, a la informació, a l'autoaprenentatge i al coneixement

 

La Biblioteca depèn de l'Ajuntament de Taradell, que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona i forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Porta el nom de l'historiador, capellà i erudit Antoni Pladevall i Font (Taradell, 1934).

L'accés a la bilioteca és lliure per a tothom. No obstant això, per fer ús de determinats serveis,com el de préstec o el d'accés a Internet es requereix la presentació del carnet d'usuari de la biblioteca . 

La Biblioteca ofereix 102 punts de lectura als seus usuaris, un fons documental de 38.423 documents  (12/2018) i un calendari estable d'activitats de promoció de la lectura. 

L'horari d'obertura és de 33 hores setmanals, cada tarda de dilluns a divendres (de 2/4 de 4 de la tarda a les 8 del vespre) i els matins de dimecres, divendres i dissabte (de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia) i ofereix els serveis de préstec, préstec interbibliotecari, internet i ofimática, wifi i servei d'informació.

Informació

Atenem les consultes dels usuaris sobre qualsevol qüestió que interessi, com informació general i local, informació municipal, accés a catàlegs externs i bases de dades en línia.

Préstec
  • El servei de préstec és gratuït. Només cal disposar del carnet de la biblioteca, que és vàlid per a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i per a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
  • Fer-se el carnet d'usuari és gratuït i només cal el DNI o el passaport. El carnet es pot fer des dels primers dies de vida; pels menors de 14 anys, els pares signen una autorització.
  • El servei de préstec permet endur-se a casa fins a 30 documents (entre llibres, revistes i àudiovisuals) durant 30 dies, amb la opció de renovar el préstec 30 dies més si l'usuari ho requereix.
  • La biblioteca disposa d'una bústia de retorn de documents les 24 hores del dia.
  • Si voleu consultar l'estat i ús del vostre carnet, només cal que accediu a la Biblioteca Virtual i cliqueu l'apartat Accés al meu espai

e-biblio: Préstec llibres elècrònics

eBiblio Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.

Préstec interbibliotecari

Es poden fer reserves de documents prestats o demanar llibres d'altres biblioteques amb el servei de préstec interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.

Si voleu consultar l'estat i ús del vostre carnet, només cal que accediu a la Biblioteca Virtual i cliqueu l'apartat Accés al meu espai.

També es fan préstecs a entitats i escoles del poble, així com préstec domiciliari a persones amb dificultats per traslladar-se a la biblioteca.

Internet i més

La biblioteca compta amb 7 ordinadors connectats a Internet i amb programari d'ofimàtica. Si vols, pots reservar-ne un.

Wi-Fi

Tot l'espai de la biblioteca disposa de zona Wi-Fi; trobareu punts per connectar-vos a internet amb el vostre ordinador portàtil, tauleta o el mòbil.

Tràmits en línia

Pots agilitzar i gestionar els teus tràmits amb la biblioteca: renovacions de préstec, reserves... a través de la Biblioteca virtual.

Formació 

  • Atenció personalitzada.
  • Visites programades.
  • Sessions formatives sobre l'ús i els recursos de la biblioteca, especialment per grups escolars de qualsevol edat.

Serveis externs: Bibliodispensari 

La Biblioteca ofereix un punt  de servei extern al Centre d'Atenció Primària de Taradell - el Bibliodispensari- amb contes infantils.

Grup de Recerca Local i Arxiu Fotogràfic

La Biblioteca dirigeix i coordina el Grup de Recerca Local, que recull les vivències i els records de la gent més gran de Taradell, i l'Arxiu Fotogràfic de Taradell.