Opinió dels Grups Municipals

Espai d'opinió dels Grups Municipals de les organitzacions polítiques representades al Ple

(SI)27/03/2016

(SI)