Tot plegat ens encoratja a seguir treballant per millorar Taradell, i nous projectes ja s’estan gestant en el nostre dia a dia (CiU)

Dimarts, 23/05/2017

Benvolgudes i benvolguts,

Darrerament i com haureu pogut veure en aquest mateix butlletí, es va aprovar la liquidació dels comptes de l'Ajuntament de l'exercici 2016. Aquest any ens plau especialment que els comptes demostrin que les previsions concretades en el pressupost municipal s'ajusten a la liquidació. El 2016 es tractava d'un any que calia demostrar que les nostres apostes eren asumibles sense contraprestacions econòmiques ni en detriment de cap dels serveis que habitualment prestem a la població.

Feia dos anys que actuàvem sota el control d'un pla econòmic financer, una eina legalment establerta per garantir que després de no complir amb algun dels tres controls de la Llei orgànica 2/2012 es podrà tornar als límits estipulats pel govern de Madrid.

Més enllà del debat sobre la viabilitat econòmica de l'EAS Taradell, vàrem creure oportú esmerçar-nos en detallar d'una manera més concreta a què es dediquen els recursos econòmics del consistori. Creiem sincerament que si disposeu de més informació, més fàcil us serà jutjar la nostra acció de govern o almenys amb més coneixement de causa.

Aquesta recuperació de l'estabilitat econòmica també creiem que va influir en un fet important, com fou l'aprovació per unanimitat dels pressupostos municipals que han de regir aquest 2017. En moments incerts és quan més es valora l'entesa entre govern i oposició i creiem que la bona sintonia actual sens dubte afavoreix els projectes de futur, que en el fons són projectes de poble.

Tot plegat ens encoratja a seguir treballant per millorar Taradell, i nous projectes ja s'estan gestant en el nostre dia a dia i que de ben segur portarem a terme amb la vostra complicitat.

No volem acabar aquestes ratlles sense donar el nostre més incondicional suport a tots els electes que aquests darrers mesos estan sent jutjats i inhabilitats per apel•lar a la democràcia. En especial al nostre veí i company Francesc Homs Molist que ha estat injustament inhabilitat per complir amb l'encàrrec d'una àmplia majoria de la població catalana.