Patrimoni Cultural

Jornades de Patrimoni

Taradell dedica un cap de setmana a l'any a difondre un aspecte concret del patrimoni cultural

El projecte de les Jornades de Patrimoni neix entre el 2020 i el 2021 arran de la necessitat de crear xarxa entre les diferents entitats, fundacions, espais culturals, Ajuntament i associacions per assolir conjuntament els objectius de conservació i difusió del patrimoni. Alhora, es pretén mantenir i potenciar la participació dels diferents col·lectius en la vida cultural. Per això es va començar creant la Taula de Patrimoni, que es va gestar després d'observar que Taradell tenia una gran font de recursos patrimonials, i que calia involucrar els diversos actors de la vida associativa de Taradell per consensuar una manera de fer-los visibles i, al mateix temps, desenvolupar estratègies locals.

El primer pas en aquesta direcció va ser crear una comissió amb les tres regidories que encapçalarien el projecte, Cultura i Patrimoni, Festes i Sostenibilitat. Aquestes regidories van detectar, després de diferents entrevistes amb les entitats, que el treball en xarxa no existia i calia potenciar-lo. Actualment la població de Taradell consta gairebé de 15 entitats i associacions culturals relacionades amb la preservació i recuperació d'elements de la cultura popular com les danses, les festes, aspectes etnològics i de tipus documental. Un cop detectada la problemàtica i sabent que el municipi té molts elements patrimonials que cal difondre, es va fer el llistat d'entitats que es creia que podien encaixar amb el projecte de la Taula i les Jornades de Patrimoni.

Els objectius de la Taula de Patrimoni van dirigits a promoure activitats, accions i esdeveniments per promoure i enfortir el patrimoni taradallenc, amb la col·laboració de les entitats del poble. Darrere d'aquests objectius, també hi ha l'objectiu de contribuir a potenciar els recursos naturals i donar-los a conèixer per promoure el turisme i crear identitat de poble. Alguns d'aquests objectius són els següents.

Conservació del patrimoni. A Taradell el patrimoni sempre ha estat un dels objectius de la corporació i s'han recuperat espais físics, però també, patrimoni documental, immaterial i natural.

Creació. Desenvolupar la Ruta de l'Aigua (un projecte en curs i actualment en fase inicial) per donar conèixer i gaudir tant el patrimoni històric (molins, preses, fonts i canalitzacions) com el patrimoni natural (flora i fauna típica dels boscos de ribera) entorn de la riera de Taradell.

Difusió i promoció de la cultura. Difondre el patrimoni per crear una consciència de conservació dels elements i potenciar-ne el coneixement tot incentivant la recerca.

Accés i participació. Fomentar l'accés i la participació de la població en les festes, entitats i associacions.

Identitat de cohesió. Donar suport per crear una marca de poble que pugui identificar-ne els seus punts forts de cara al turisme i a la pròpia ciutadania.

Efectes territorials ambientals de la cultura. La recuperació de la biodiversitat mitjançant el Parc de les Olors i el treball de l'Ecomuseu per recuperar tècniques, espècies i destreses manuals.

Per tirar endavant aquest projecte s'ha partit de la metodologia de la Taula de Patrimoni, ja que permet el diàleg constant entre els entitats per promoure els valors i el treball en xarxa entre elles i l'Ajuntament. Les reunions que s'hi han dut a terme han acabat desembocant en unes Jornades de Patrimoni dividides en dos dies, amb activitats diverses per difondre el patrimoni local. Així mateix, aquesta xarxa serveix per teixir enllaços i treballar en equip, tot enfortint les relacions entre les diferents entitats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L'any 2015 es va aprovar l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible per part de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) on es recullen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per poder-los complir, la Unesco va elaborar una guia per desenvolupar-los des de l'àmbit educatiu. En aquest sentit, des de la Taula de Patrimoni promocionem el patrimoni cultural com a pilar per complir aquests objectius. En concret, treballem els següents objectius:

Objectiu 3: Salut i benestar.Objectiu 3: Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats amb la creació de la Ruta de l'Aigua.

Objectiu 5: Igualtat de gènere.Objectiu 5: Igualtat de gènere. Reconèixer i valorar els treballs de la dona en el món rural, visibilitzant el seu paper dins la població.  

Objectiu 6: protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua.Objectiu 6: protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua.

Objectiu 11: protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural.Objectiu 11: protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural.

Objectiu 15: Recuperar la biodiversitat de la zona.Objectiu 15: Recuperar la biodiversitat de la zona.

Agenda 21 de la Cultura

La Taula de Patrimoni també segueix l'Agenda 21 de la Cultura, que estableix les bases d'un compromís pel desenvolupament cultural amb vocació mundial. En aquest sentit, el nostre projecte es compromet amb els drets humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat i la democràcia participativa.

Agenda 21 de la CulturaArticle 1: Drets culturals. L'Ajuntament adopta mesures per facilitar la participació dels habitants (de manera individual o com a representants de grups de la societat civil) en l'establiment de prioritats, la presa de decisions, l'execució o l'avaluació de les polítiques culturals.

Agenda 21 de la CulturaArticle 2: Patrimoni, diversitat i creativitat. L'Ajuntament promou la celebració d'activitats culturals amb la vocació de donar visibilitat a la creació artística i promoure les trobades entre diversos grups de la població.

Agenda 21 de la CulturaArticle 4: Cultura i medi ambient. Els factors culturals (que inclou coneixements, tradicions i pràctiques de totes les persones i comunitats) apareixen en les estratègies locals de promoció de la sostenibilitat ambiental.

Agenda 21 de la CulturaArticle 7: Cultura, planificació urbana i espai públic. L'Ajuntament reconeix l'espai públic (per exemple, carrers, places i altres àrees comunes al municipi) com un recurs clau per a la interacció i la participació cultural.

Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner