Patrimoni Cultural

El Mapa de Patrimoni

Aquí podeu consultar tots els elements classificats dins el Patrimoni de Taradell

El Mapa de Patrimoni Cultural de Taradell és una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural de la població. Amb aquest estudi es pretèn poder establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social d'aquest patrimoni.

Aquest treball ha estat avalat per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. L'OPC, dins del seu Programa d'estudis i Projectes de Patrimoni Cultural, promou l'elaboració de Mapes del Patrimoni cultural local amb la col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius:

  • Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi.
  • Valorització dels elements reconeguts.
  • Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació.
  • Planificació de les accions de rendibilització social i cultural.

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural del municipi de Taradell. L'estudi fou encarregat a l'empresa de serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, SL, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament. La realització del treball es va realitzar entre els mesos juny de 2016 i juliol de 2017 per Marta Lloret i Dídac Pàmies, amb la coordinació de Marc Bosch de Doria.

El treball va tenir diverses fases, començant per la del treball de camp, en la qual s'han de localitzar i visitar tots els edificis, fonts, jaciments, etc. La fase següent és la de documentar la feina històricament. Finalment, hi ha la fase de redacció i publicació de les fitxes realitzades. El resultat van ser 585 elements de patrimoni cultural inventariats en el nostre municipi, dividits per la seva tipologia en patrimoni immaterial, patrimoni moble, patrimoni immoble i patrimoni documental.

Mapa del Patrimoni Cultural de Taradell

Mapa del Patrimoni Cultural

Localització de tots els elements del patrimoni taradellenc: edificis, costums, objectes...

accediu

Us animem a aprofundir-hi llegint cada fitxa i també coneixent cada element patrimonial ‒en el cas d'aquells elements que són visitables‒ al seu emplaçament original.

Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner