Elements de Patrimoni

Racons de Patrimoni és una iniciativa per recuperar elements del carrer

La iniciativa de Elements de Patrimoni és un preojecte per inventariar  i posar en valor el patrimoni  que es conserva a Taradell.

La iniciativa aplega fotografies i informació dels elements identificatius i corporatius que es troben als carrers i els paisatges del nostre poble. Aquests conserven un important valor testimonial d'una època i un moment històric.

L'objectiu és recopilar els que han quedat com a testimonis d'una època com elements d'antigues carreteres, rètols publicitaris i de senyalització, comerços tradicionals, elements de patrimoni o plaques de senyalització.