Patrimoni Cultural

Geologia de Taradell

Petit recorregut d'interès pel que fa a les ciències ambientals on observem el terreny que envolta Taradell

Comencem la ruta des del Pujaló on es fa una explicació sobre la geologia, la ciència que estudia la Terra.

S'aconsella roba còmoda per a caminar. Ruta circular d'1,9 km de dificultat moderada.

La geologia

La Terra té aproximadament uns 4.500 milions d'anys d'antiguitat. La Terra va ser un sol continent anomenat Pangea i, posteriorment, es van anar separant fins a formar els actuals continents. És per això que en l'estudi de la geologia cal aplicar molt la imaginació per entendre els esdeveniments de temps antics, fent una interpretació a través d'allò que veiem en l'actualitat per entendre el que havia passat fa milions d'anys i donar explicacions del present. 

Aquesta ciència permet estudiar el terreny i els seus diferents materials. A la terra trobem tota mena de materials que ens serveixen per aplicar-los al dia a dia. Per exemple, el coltan és el mineral utilitzat en dispositius electrònics com ara mòbils i tauletes. D'ell se n'extreu el tàntal, un metall que resisteix altes temperatures. 

Classificació de les roques

GeologiaLes roques es classifiquen segons el procés de formació que van tenir:

Magmàtiques: Són les roques que s'han format a causa del procés de solidificació en passar de ser magma a roca en refredar-se. D'aquestes en podem fer una altra classificació segons les condicions en les quals es va realitzar aquest procés de solidificació: les roques plutòniques (quan es refreda el magma a gran profunditat), les filonianes o porfíriques (quan es refreda en esquerdes), i les volcàniques (quan el magma expulsat per un volcà a l'exterior es refreda).

Metamòrfiques: Roques que provenen d'altres roques preexistents i que s'han alterat per efecte de la pressió i/o la temperatura. Per exemple: L'argila es transforma en pissarra, el gres amb quarsita, la calcària en marbre i el granit amb gneis.

Sedimentàries: Són les que provenen de sediments compactats, unió de diferents partícules que s'acumulen en oceans, mars i valls. D'aquestes també en fem una altra classificació segons l'origen de les partícules: detrítiques (provenen de les muntanyes), químiques (provenen d'una reacció química dins l'aigua), bioquímiques (provenen d'esquelets) i orgàniques (provenen de restes d'éssers vius. Per exemple, el gas natural i el petroli està format per molts organismes microscòpics marins com el plàncton, enterrats des de fa milions d'anys).

Quines roques trobem al voltant de Taradell?

GeologiaAl voltant de Taradell trobem roques sedimentàries, resultat d'una acumulació de sediments en un mar que s'obria cap a l'Atlàntic fa uns 50 milions d'anys. Sabem que era un ambient oceànic perquè els sediments tenen un color grisenc o blavós, ja que si s'hagués sedimentat en un ambient lacustre (en un llac), estarien oxidats i serien de color vermellós. Tot i això, hi havia ambients de diferent tipus: més propers a la costa, d'altres més rocallós i d'altres dels fons propis de l'oceà. Pel tipus de fòssils que s'han trobat sabem que era un mar càlid i poc profund, com l'actual Hawaii.

Els sediments es dipositen i compacten de forma horitzontal i posteriorment, a causa de forces tectòniques, els podem trobar inclinats o fins i tot plegats. Amb una brúixola i un clinòmetre (pes lligat a un transportador d'angles) podem deduir la inclinació de les capes o estrats que trobem en fondària.

Quan el material està a la superfície queda alterat per efecte de l'atmosfera, i amb la pluja i els rius erosiona.

A Osona hi ha estrats de sediments fins i impermeables que s'erosionen amb la pluja, formant xaragalls. Durant la ruta passem per la base d'un xaragall força profund que alguns l'anomenen “el Colorado”.

L'erosió

GeologiaL'erosió no arrossega la part més dura del següent estrat o capa de sediments, per la qual cosa deixa al descobert la part superior de l'estrat que hi ha a sota. Així és com podem veure la "roca mare". Aquesta part superior pot tenir estructures com les ones que es formen a la sorra o les petjades. Tal i com podem veure a la dreta de la fotografia, hi ha la roca mare d'aquest terreny.  

Amb la col·laboració de Ceci Cuenca i la Regidoria de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Taradell.

Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner