Guia per a l'estalvi d'aigua

Ajuntament de Taradell
Vila, 45 
08552 Taradell (Barcelona) 
T. 93 812 61 00 F. 93 880 09 75 
contactartaradell.cat
Guia per a l'estalvi d'aigua

La GUIA PER A L'ESTALVI D'AIGUA DOMÈSTICA vol contribuir a donar a conèixer les possibilitats que el mercat ens ofereix per aconseguir un ús eficient del recurs de l'aigua.

 

Recursos i informació relacionada