Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Taradell

Els plans interns d'igualtat de gènere permeten integrar la igualtat d'oportunitats de gènere en la gestió dels recursos humans, tot promovent un canvi en les actituds, els comportaments, els estereotips de gènere i les estructures organitzatives, elements que sovint dificulten l'accés, presència i estabilitat de les dones en el mercat de treball i que, per tant, fan que es desaprofitin elements clau de competitivitat.