Joventut

Pla Jove 2017 — 2020
Un Pla Jove integral és una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut del territori.L'objecte principal del PJ és centra en conèixer la realitat de la població juvenil del municipi de Taradell, detectar-ne les necessitat i, en funció d'aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a assolir en un període...
Pla Jove 2022-2026
El Pla Jove de Taradell 2022-2026 és un document estratègic que té com a objectiu principal conèixer la realitat de la població juvenil de Taradell, detectar-ne les necessitats i, a partir d'aquí, definir els objectius a assolir i les línies de treball fins a l'any 2026. Per la diagnosi i elaboració del Pla Jove de Taradell, que s'emmarca...