Pla Jove 2022-2026

Ajuntament de Taradell

Vila, 45 - 08552 - Taradell - Barcelona

T 600 347 165

joventut.taradell@mancoplana.cat

Pla Jove 2022-2026

El Pla Jove de Taradell 2022-2026 és un document estratègic que té com a objectiu principal conèixer la realitat de la població juvenil de Taradell, detectar-ne les necessitats i, a partir d'aquí, definir els objectius a assolir i les línies de treball fins a l'any 2026.

Per la diagnosi i elaboració del Pla Jove de Taradell, que s'emmarca dins el Pla Jove de la Mancomunitat La Plana, s'ha utilitzat una metodologia innovadora concreta per conèixer la realitat de la població jove en l'àmbit rural. Durant el procés, es van analitzar les polítiques de joventut, es van realitzar 71 qüestionaris en línia a nois i noies del municipi, 3 sessions de treball amb grups de joves de diferents edats i entrevistes amb agents clau per treballar línies estratègiques com les transicions juvenils, la salut i el benestar emocional, l'emancipació i l'habitatge, la promoció de la cultura, entre d'altres.

Documents relacionats