Pla de Govern 2019 - 2023

Eix Sostenibilitat

Mobilitat

 • Desenvolupar el Pla Parcial de la Tomba, i construir la ronda de llevant (ronda Montserrat) per donar fluïdesa a l'accés a l'Institut, i al centre del poble.
 • Aplicar el pla de mobilitat urbana sostenible 2016-2021, donant prioritat a les persones tot fent passos de vianants elevats, i arranjant i ampliant voreres.
 • Adequar la il·luminació en els passos de vianants, en els encreuaments i en els carrers foscos per millorar-ne la seguretat.
 • Crear una comissió mixta de treball per desenvolupar un pla de mobilitat segur i sostenible d'accés als centres educatius.
 • Substituir progressivament els vehicles municipals per vehicles elèctrics i instal·lar punts per què es puguin recarregar.
 • Millorar l'enllumenat i les condicions d'accessibilitat i seguretat del nucli urbà.

Sobirania energètica

 • Renovar i optimitzar l'enllumenat públic ineficient, especialment de la Roca, de l'entorn del Camp de Futbol, del centre del poble i de totes aquelles zones amb enllumenat obsolet.
 • Millorar l'eficiència energètica d'equipaments municipals per tal de reduir el consum d'electricitat, gas, gasoil, biomassa, etc.
 • Instal·lar sistemes d'autoconsum als equipaments municipals (EAS, Escoles, etc.)
 • Promoure la instal·lació d'1 MW fotovoltaic a Taradell, mitjançant col·laboració público-privada per afavorir la utilització d'energia d'origen realment renovable i de proximitat.

Aigua, residus i infraestructures

 • Recuperar la gestió pública de l'aigua.
 • Millorar la recollida selectiva mitjançant cubells amb identificació (xips) per tal d'implantar el pagament per generació de la taxa de residus.
 • Reservar l'Àrea d'Aportació de Residus als veïns sense servei de recollida d'escombraries i segones residències.
 • Instaurar un dia al mes de recollida d'objectes voluminosos, així com un servei telefònic per a urgències.
 • Elaborar un projecte amb un calendari d'inversions per adequar els serveis de la urbanització de la Roca.
 • Impulsar i executar el planejament derivat del POUM (Plans Parcials, Plans d'Actuació Urbanística, Plans de Millora...) que permetin dinamitzar i acabar certs sectors del municipi.

Eix Drets Civils
Eix social
Eix Economia Local