Govern Municipal | Retiment de comptes 2019—2023

73.81% executat, 59 accions realitzades de 80 propostes

 

EIX DRETS CIVILS
85.71% executat / 12.00 accions realitzades de 14 propostes.

 

PARTICIPACIÓ
75.00% executat / 3 accions realitzades de 4 propostes.

 
0%

Fomentar la participació democràtica dels infants en la vida del poble a través del Consell Escolar Municipal amb la creació d'un Ple Infantil.
ODS núm. 4

100%

Prendre decisions sobre temes d'interès comú partint de consensos previs, mitjançant taules sectorials amb les entitats, persones representatives i/o interessades en cada àmbit.
ODS núm. 16

100%

Escoltar totes aquelles propostes d'interès per al municipi amb el compromís d'estudiar la viabilitat de les iniciatives populars amb un suport superior a un 5% de la població.
ODS núm. 16

100%

Retre comptes de l'actuació municipal periòdicament a través d'actes oberts als ciutadans.
ODS núm. 16

TRANSPARÈNCIA
83.33% executat / 2.5 accions realitzades de 3 propostes.

 
100%

Donar informació ràpida i exacta de les actuacions municipals i dels processos de presa de decisions.
ODS núm. 16

50%

Potenciar l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per tal d'informar i resoldre demandes de forma immediata sense que el ciutadà hagi de fer diverses gestions.
ODS núm. 16

100%

Reorganitzar la web de l'Ajuntament per fer més entenedora la informació i actualitzar-la més sovint.
ODS núm. 16

CIUTADANIA I CIVISME
90.00% executat / 4.5 accions realitzades de 5 propostes.

 
100%

Establir la figura de l'agent cívic per resoldre situacions que afectin la convivència i millorar el benestar de la població.
ODS núm. 11,12,13

100%

Publicar adequadament la guia de deures i drets, insistint en el civisme i la tolerància zero amb activitats il·lícites.
ODS núm. 10,16

100%

Estudiar la necessitat d'augmentar el cos de guàrdies municipals i la seva formació continuada.
ODS núm. 16

50%

Instal·lar càmeres de lectura de matrícula a les entrades del poble.
ODS núm. 16

100%

Crear una borsa de voluntariat per a qui vulgui treballar pel poble en diferents accions socials: acompanyament a les sortides i entrades de les escoles, restaurar fonts, etc.
ODS núm. 16

DRETS LABORALS
100.00% executat / 2 accions realitzades de 2 propostes.

 
100%

Reduir el dèficit de tècnics de l'Ajuntament.
ODS núm. 8,16

100%

Posar en valor el personal municipal adequant la categoria laboral de la plantilla segons la feina que està realitzant
ODS núm. 5,8,16

EIX ECONOMIA LOCAL
66.79% executat / 9.35 accions realitzades de 14 propostes.

 

TURISME I COMERÇ
61.11% executat / 5.5 accions realitzades de 9 propostes.

 
0%

Implementar una zona d'autocaravanes per a estades curtes que atregui visitants.
ODS núm. 8,11

0%

Instal·lar una zona de jocs infantil per fer més amable la compra de les famílies al centre del poble.
ODS núm. 8,12

0%

Situar el Punt d'Informació Turística en una zona més accessible, i amb un horari més avinent.
ODS núm. 8,12

100%

Obrir més sovint els monuments del poble per augmentar l'interès turístic de Taradell.
ODS núm. 8

50%

Senyalitzar, restaurar i mantenir les rutes, senders, fonts i llocs d'interès.
ODS núm. 8,12

100%

Fer un pla de turisme integral que inclogui el Blat, el Bandolerisme i el Barballó.
ODS núm. 8,12

100%

Donar suport a les botigues del poble creant la figura del Tècnic de Comerç i Turisme.
ODS núm. 8,12

100%

Millorar la il·luminació de l'espai públic de les zones comercials.
ODS núm. 8,12

100%

Habilitar una zona d'aparcament a Can Serdà fins que no s'obri la Ronda de Llevant.
ODS núm. 8,12

PROMOCIÓ ECONÒMICA I INDÚSTRIA
77.50% executat / 3.1 accions realitzades de 4 propostes.

 
100%

Acostar la borsa de treball al poble donant-la a conèixer de forma més decidida.
ODS núm. 8

100%

Promoure les compres agregades per a empreses i comerços.
ODS núm. 8,11,12

100%

Participar com a Ajuntament en els programes d'ocupació comarcals del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya). Donar a conèixer aquests programes entre la població aturada per tal que s'hi pugui acollir.
ODS núm. 8,10,11

10%

Introduir l'economia circular entre empreses de Taradell i el seu entorn.
ODS núm. 8,12

HISENDA
75.00% executat / 0.75 accions realitzades de 1 propostes.

 
75%

Reduir el nivell d'endeutament financer de l'Ajuntament, ja que limita l'acció de govern.
ODS núm. 16

EIX SOCIAL
73.47% executat / 26.45 accions realitzades de 36 propostes.

 

BENESTAR SOCIAL
90.00% executat / 4.5 accions realitzades de 5 propostes.

 
100%

Col·laborar amb el Centre d'Assistència Primària (CAP) en campanyes d'informació i sensibilització.
ODS núm. 3

100%

Facilitar a escoles i a persones amb necessitats especials l'accés a l'Espai d'Aigua i Salut (EAS).
ODS núm. 3,4,10

100%

Fer un espai tancant d'esbarjo per deixar els gossos lliures, facilitant així el passeig de la mascota a qui no pot accedir al bosc.
ODS núm. 11

100%

Millorar els recursos per atendre de forma immediata situacions d'emergència social.
ODS núm. 1,1

50%

Augmentar les hores de dedicació del servei d'assistència social.
ODS núm. 1,1

EDUCACIÓ
100.00% executat / 4 accions realitzades de 4 propostes.

 
100%

Assumir el cost del transport escolar que s'està prestant actualment, curs 2022/2023.
ODS núm. 4,11

100%

Oferir activitats d'educació en el lleure accessibles a tota la població i en col·laboració amb les entitats.
ODS núm. 1,1

100%

Convertir el Consell Escolar Municipal en vehicle d'iniciatives que afectin el conjunt de la comunitat educativa i eina per aconseguir la coneixença entre les alumnes de tots els centres educatius del municipi.
ODS núm. 4

100%

Orientar el Parc de les Olors des d'una perspectiva més educativa i social en col·laboració amb les entitats i centres educatius del poble.
ODS núm. 4,11

JOVENTUT
80.00% executat / 4 accions realitzades de 5 propostes.

 
50%

Incorporar habitatges de protecció oficial als nous plans urbanístics que es desenvolupin, en els solars municipals disponibles.
ODS núm. 1,1

100%

Crear un nou Pla de Joventut ambiciós que promogui l'accés a la cultura, l'habitatge, el treball, la igualtat, el lleure.
ODS núm. 5,1

100%

Escoltar i donar suport al Consell de Joventut, millorant-ne la coordinació amb les diferents regidores.
ODS núm. 5

100%

Ampliar els serveis de la biblioteca amb la creació de sales d'estudi en períodes d'exàmens.
ODS núm. 4,11

50%

Oferir un local cogestionat per a les activitats de la gent jove a través d'un pla d'usos regulat.
ODS núm. 5,11

IGUALTAT
75.00% executat / 3 accions realitzades de 4 propostes.

 
100%

Implementar amb ple convenciment el Pla d'Igualtat i portar a terme polítiques d'igualtat a nivell municipal.
ODS núm. 5

25%

Establir mecanismes de coordinació amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal oferint informació, formació, assessorament i atenció personalitzada i integral. Facilitar a les dones l'accés a diferents recursos del territori de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre altres.
ODS núm. 5,1

100%

Formar la guàrdia municipal en perspectiva de gèneres per abordar les violències masclistes i LGTBIfòbiques.
ODS núm. 5,16

75%

Coordinar els dies mundials amb les diferents associacions i escoles.
ODS núm. 5,1

NOVA CIUTADANIA
50.00% executat / 1 accions realitzades de 2 propostes.

 
100%

Oferir tota la informació sobre el funcionament del municipi a les famílies que s'estableixen a Taradell.
ODS núm. 16

0%

Apropar les diferents cultures del poble per fomentar el respecte i la coneixença mútua a través d'activitats diverses i inclusives.
ODS núm. 16

FAMÍLIA
66.67% executat / 2 accions realitzades de 3 propostes.

 
50%

Fer un estudi per ajustar les quotes de l'Escola Bressol i millorar-ne les instal·lacions
ODS núm. 4,11

50%

Programar, de forma estable, activitats culturals per a la quitxalla.
ODS núm. 4

100%

Netejar, arranjar, actualitzar i ampliar els parc infantils.
ODS núm. 4,11

CULTURA
62.14% executat / 4.35 accions realitzades de 7 propostes.

 
100%

Informar les entitats en la tramitació de les subvencions i oferir suport administratiu.
ODS núm. 8,16

100%

Coordinar les activitats que realitzen les entitats i millorar la seva difusió.
ODS núm. 16

10%

Projectar un Arxiu Històric Municipal consultable que reculli el patrimoni documental.
ODS núm. 11,16

0%

Crear una sala fosca per a arts escèniques.
ODS núm. 8,11

100%

Condicionar un espai per a les entitats que necessiten un local propi.
ODS núm. 8

50%

Impulsar els estudis reglats a l'Escola de Música Municipal.
ODS núm. 8

75%

Elaborar rutes de patrimoni cultural i històric del municipi (ruta de l'aigua, ruta dels molins...).
ODS núm. 11,16

ESPORTS
40.00% executat / 1.6 accions realitzades de 4 propostes.

 
0%

Crear el Patronat Municipal d'Esports per coordinar la pràctica esportiva del poble i per gestionar les infraestructures esportives municipals.
ODS núm. 3,16

50%

Construir una segona pista coberta al pavelló.
ODS núm. 3,8

100%

Fomentar l'esport com a eina educativa de cohesió social i de foment de la igualtat.
ODS núm. 3,1

10%

Reubicar l'skate park en una zona accessible que no generi molèsties al veïnat.
ODS núm. 10,11

GENT GRAN
100.00% executat / 2 accions realitzades de 2 propostes.

 
100%

Impulsar totes aquelles activitats que permetin a la gent gran gaudir d'una vida plenament activa.
ODS núm. 3,11

100%

Oferir serveis d'atenció integral a les persones grans que es troben en una situació vulnerable
ODS núm. 3,10,11

EIX SOSTENIBILITAT
70.31% executat / 11.25 accions realitzades de 16 propostes.

 

MOBILITAT
66.67% executat / 4 accions realitzades de 6 propostes.

 
50%

Desenvolupar el Pla Parcial de la Tomba, i construir la ronda de llevant (ronda Montserrat) per donar fluïdesa a l'accés a l'Institut, i al centre del poble.
ODS núm. 7,11,13

50%

Aplicar el pla de mobilitat urbana sostenible 2016-2021, donant prioritat a les persones tot fent passos de vianants elevats, i arranjant i ampliant voreres.
ODS núm. 7,11,13

100%

Adequar la il·luminació en els passos de vianants, en els encreuaments i en els carrers foscos per millorar-ne la seguretat.
ODS núm. 7,11,13

100%

Crear una comissió mixta de treball per desenvolupar un pla de mobilitat segur i sostenible d'accés als centres educatius.
ODS núm. 7,11,13

50%

Substituir progressivament els vehicles municipals per vehicles elèctrics i instal·lar punts per què es puguin recarregar.
ODS núm. 7,11,13

50%

Millorar l'enllumenat i les condicions d'accessibilitat i seguretat del nucli urbà.
ODS núm. 7,11,13

SOBIRANIA ENERGÈTICA
81.25% executat / 3.25 accions realitzades de 4 propostes.

 
100%

Renovar i optimitzar l'enllumenat públic ineficient, especialment de la Roca, de l'entorn del Camp de Futbol, del centre del poble i de totes aquelles zones amb enllumenat obsolet.
ODS núm. 7,9

100%

Millorar l'eficiència energètica d'equipaments municipals per tal de reduir el consum d'electricitat, gas, gasoil, biomassa, etc.
ODS núm. 7,13

100%

Instal·lar sistemes d'autoconsum als equipaments municipals (EAS, Escoles, etc.)
ODS núm. 7,13

25%

Promoure la instal·lació d'1 MW fotovoltaic a Taradell, mitjançant col·laboració público-privada per afavorir la utilització d'energia d'origen realment renovable i de proximitat.
ODS núm. 7,9,12

AIGUA, RESIDUS I INFRAESTRUCTURES
66.67% executat / 4 accions realitzades de 6 propostes.

 
0%

Recuperar la gestió pública de l'aigua.
ODS núm. 6

50%

Millorar la recollida selectiva mitjançant cubells amb identificació (xips) per tal d'implantar el pagament per generació de la taxa de residus.
ODS núm. 12,13

100%

Reservar l'Àrea d'Aportació de Residus als veïns sense servei de recollida d'escombraries i segones residències.
ODS núm. 12,13

100%

Instaurar un dia al mes de recollida d'objectes voluminosos, així com un servei telefònic per a urgències.
ODS núm. 12,13

100%

Elaborar un projecte amb un calendari d'inversions per adequar els serveis de la urbanització de la Roca.
ODS núm. 9,13

50%

Impulsar i executar el planejament derivat del POUM (Plans Parcials, Plans d'Actuació Urbanística, Plans de Millora...) que permetin dinamitzar i acabar certs sectors del municipi.
ODS núm. 11