Pla de Govern 2019 - 2023

Eix Drets Civils

Participació

 • Fomentar la participació democràtica dels infants en la vida del poble a través del Consell Escolar Municipal amb la creació d'un Ple Infantil.
 • Prendre decisions sobre temes d'interès comú partint de consensos previs, mitjançant taules sectorials amb les entitats, persones representatives i/o interessades en cada àmbit.
 • Escoltar totes aquelles propostes d'interès per al municipi amb el compromís d'estudiar la viabilitat de les iniciatives populars amb un suport superior a un 5% de la població.
 • Retre comptes de l'actuació municipal periòdicament a través d'actes oberts als ciutadans.

Transparència

 • Donar informació ràpida i exacta de les actuacions municipals i dels processos de presa de decisions.
 • Potenciar l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per tal d'informar i resoldre demandes de forma immediata sense que el ciutadà hagi de fer diverses gestions.
 • Reorganitzar la web de l'Ajuntament per fer més entenedora la informació i actualitzar-la més sovint.

Ciutadania i civisme

 • Establir la figura de l'agent cívic per resoldre situacions que afectin la convivència i millorar el benestar de la població.
 • Publicar adequadament la guia de deures i drets, insistint en el civisme i la tolerància zero amb activitats il·lícites.
 • Estudiar la necessitat d'augmentar el cos de guàrdies municipals i la seva formació continuada.
 • Instal·lar càmeres de lectura de matrícula a les entrades del poble.
 • Crear una borsa de voluntariat per a qui vulgui treballar pel poble en diferents accions socials: acompanyament a les sortides i entrades de les escoles, restaurar fonts, etc.

Drets laborals

 • Reduir el dèficit de tècnics de l'Ajuntament.
 • Posar en valor el personal municipal adequant la categoria laboral de la plantilla segons la feina que està realitzant

Eix social
Eix Economia Local
Eix Sostenibilitat