Pla de Govern 2019 - 2023

Eix Social

Benestar

 • Col·laborar amb el Centre d'Assistència Primària (CAP) en campanyes d'informació i sensibilització.
 • Facilitar a escoles i a persones amb necessitats especials l'accés a l'Espai d'Aigua i Salut (EAS).
 • Fer un espai tancant d'esbarjo per deixar els gossos lliures, facilitant així el passeig de la mascota a qui no pot accedir al bosc.
 • Millorar els recursos per atendre de forma immediata situacions d'emergència social.
 • Augmentar les hores de dedicació del servei d'assistència social.

Educació

 • Assumir el cost del transport escolar que s'està prestant actualment, curs 2020/2021.
 • Oferir activitats d'educació en el lleure accessibles a tota la població i en col·laboració amb les entitats.
 • Convertir el Consell Escolar Municipal en vehicle d'iniciatives que afectin el conjunt de la comunitat educativa i eina per aconseguir la coneixença entre les alumnes de tots els centres educatius del municipi.
 • Orientar el Parc de les Olors des d'una perspectiva més educativa i social en col·laboració amb les entitats i centres educatius del poble.

Joventut

 • Incorporar habitatges de protecció oficial als nous plans urbanístics que es desenvolupin, en els solars municipals disponibles.
 • Crear un nou Pla de Joventut ambiciós que promogui l'accés a la cultura, l'habitatge, el treball, la igualtat, el lleure.
 • Escoltar i donar suport al Consell de Joventut, millorant-ne la coordinació amb les diferents regidores.
 • Ampliar els serveis de la biblioteca amb la creació de sales d'estudi en períodes d'exàmens.

Igualtat

 • Implementar amb ple convenciment el Pla d'Igualtat i portar a terme polítiques d'igualtat a nivell municipal.
 • Establir mecanismes de coordinació amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal oferint informació, formació, assessorament i atenció personalitzada i integral. Facilitar a les dones l'accés a diferents recursos del territori de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre altres.
 • Formar la guàrdia municipal en perspectiva de gèneres per abordar les violències masclistes i LGTBIfòbiques.
 • Coordinar els dies mundials amb les diferents associacions i escoles.

Nova ciutadania

 • Oferir tota la informació sobre el funcionament del municipi a les famílies que s'estableixen a Taradell.
 • Apropar les diferents cultures del poble per fomentar el respecte i la coneixença mútua a través d'activitats diverses i inclusives.

Família

 • Programar, de forma estable, activitats culturals per a la quitxalla.
 • Netejar, arranjar, actualitzar i ampliar els parc infantils.

Cultura

 • Informar les entitats en la tramitació de les subvencions i oferir suport administratiu.
 • Coordinar les activitats que realitzen les entitats i en millorar la seva difusió.
 • Projectar un Arxiu Històric Municipal consultable que reculli el patrimoni documental.
 • Crear una sala fosca per a arts escèniques.
 • Condicionar un espai per a les entitats que necessiten un local propi.
 • Impulsar els estudis reglats a l'Escola de Música Municipal.
 • Elaborar rutes de patrimoni cultural i històric del municipi (ruta de l'aigua, ruta dels molins...).

Esports

 • Crear el Patronat Municipal d'Esports per coordinar la pràctica esportiva del poble i per gestionar les infraestructures esportives municipals.
 • Construir una segona pista coberta al pavelló.
 • Fomentar l'esport com a eina educativa de cohesió social i de foment de la igualtat.
 • Reubicar l'skate park en una zona accessible que no generi molèsties al veïnat.

Gent Gran

 • Impulsar totes aquelles activitats que permetin a la gent gran gaudir d'una vida plenament activa.
 • Oferir serveis d'atenció integral a les persones grans que es troben en una situació vulnerable

Eix Drets Civils
Eix Economia Local
Eix Sostenibilitat