Tauler anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.

Dimarts, 13/01/2009
Anuncis Data
Consulta prèvia Reglament dels vigilants locals 19/02/2020
Aprovació modificació plantilla 2020 12/02/2020
Convocatòria i ordre del dia del Ple de febrer 2020 04/02/2020
Junta de Govern Local nº 4 de 2020-02-03 03/02/2020
Modificació crèdits 10/2019 28/01/2020
Junta de Govern Local nº 3 de 2020-01-27 27/01/2020
Aprovació definitiva de l´Avanç del Pla Parcial núm.7 El Vivet. Divisió en subsectors. 23/01/2020
Ban de l'Alcaldessa, avís sobre l'ús responsable de l'aigua 22/01/2020
Junta de Govern Local nº 2 de 2020-01-21 21/01/2020
Ple de gener 2020 16/01/2020
Convocatòria i ordre del dia del Ple de gener 2020 14/01/2020
Junta de Govern Local nº 1 de 2020-01-13 13/01/2020
Edicte definitiu aprovació plantilla personal 2020 08/01/2020
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 24:Taxa per la prestació del servei escola bressol 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 25: EAS Taradell 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors'' 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 01/01/2020
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2019 30/12/2019
Aprovació definitiva pressupost 2020 30/12/2019
Junta de Govern Local nº 47 de 2019-12-30 30/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019