Seu electrònica

Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Aprovació inicial modificació Reglament vigilants locals09/01/2023
Junta de Govern Local nº 2 de 2023-01-0909/01/2023
Junta de Govern Local nº 1 de 2023-01-0202/01/2023
Ordenança fiscal núm. 0: Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 10: Guals01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 16: Taxa per expedició de documents administratius01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 20: Taxa per llicències o la comprovació activitats comunicades en matèria urbanisme01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 21: Taxa per activitats01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 28: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 29: Taxa pel subministrament d´aigua01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 32: Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 44: Taxa per l’ús de les instal·lacions culturals01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors''01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 48: Ordenança fiscal general de preus públics01/01/2023
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2023
Nomenament funcionari interí 30/12/2022
Aprovació definitiva Modificació crèdits 11/2022 d'habilitació i suplement de crèdits28/12/2022
Aprovació definitiva Pressupost Municipal 202328/12/2022
Junta de Govern Local nº 49 de 2022-12-2727/12/2022
Bases per la convocatòria dels processos selectius per estabilització de places de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Taradell22/12/2022
Edicte d´informació pública activitat22/12/2022
Ple de desembre 202222/12/2022
Convocatòria i ordre del dia del Ple de desembre 202220/12/2022