Seu electrònica

Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Junta de Govern Local nº 3 de 2022-01-1717/01/2022
Edicte de l´Ajuntament de Viladecans14/01/2022
Informe i annexos Compte General exercici 201913/01/2022
Desafectació solar carretera Vic a Taradell (cantonada C. Jaume I)10/01/2022
Junta de Govern Local nº 2 de 2022-01-1010/01/2022
Junta de Govern Local nº 1 de 2022-01-0303/01/2022
Ordenança fiscal núm. 25: Preu públic per la prestració de serveis a l´EAS01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis funeraris01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 40: Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments01/01/2022
Nomenament vigilant local31/12/2021
Aprovació definitiva Projecte d´Urbanització del PAU-1029/12/2021
Nomenament funcionari interí vigilant local29/12/2021
Junta de Govern Local nº 49 de 2021-12-2727/12/2021
Aprovació definitiva Pressupost Municipal i la plantilla de personal de l'any 202224/12/2021
Modificació RLT Ajuntament de Taradell 202124/12/2021
Ple de desembre 202123/12/2021
Convocatòria i ordre del dia del Ple de desembre 202121/12/2021
Resolució atorgament beques extraescolars i esportives 2021-202221/12/2021
Aprovació definitiva Protocol intern assetjament sexual20/12/2021
Junta de Govern Local nº 48 de 2021-12-2020/12/2021
Junta de Govern Local nº 47 de 2021-12-1313/12/2021
Aprovació Pla de transició energètica10/12/2021