Patrimoni Cultural

L'Alzinar de la Roca

Un lloc per recuperar i conservar el patrimoni rural de Taradell

L'Alzinar de la Roca és un espai de difusió de cultura i tradició vinculada al món dels traginers i la vida rural. Està situat al costat de la masia de la Roca, lloc on antigament descansaven els animals dels traginers del llarg camí des del Montseny fins a la Plana de Vic.

Va néixer a mitjans dels anys noranta, quan la comissió de les festes dels Tres Tombs de Taradell, els Tonis, va iniciar la tasca de recerca i recuperació de carruatges i eines de treball típics de la comarca d'Osona i de la resta de Catalunya.

Per la gran quantitat de material recopilat, l'Ajuntament de Taradell va cedir un espai a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat un espai per mantenir els materials recopilats i que al mateix temps serveix com a espai de divulgació per escoles i particulars. Actualment també és la seu dels Tonis de Taradell.

Interior de l\'Alzinar de la Roca
Vista interior de l'Alzinar de la Roca. © Arxiu Tonis Taradell. 

En els darrers trenta anys s'han recopilat, recuperat i restaurat voluntàriament una setantena de carruatges. També s'hi ha recollit i restaurat més d'un centenar d'eines del camp, juntament amb guarniments i objectes característics del món rural, molts d'ells avui en dia desapareguts.

El 2006 la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell va transmetre al grup de recerca Món rural: evolució i factors de canvi de la Universitat de Vic l'interès per inventariar i documentar les eines de carreter i els carruatges. Aquesta tasca es va dur a terme en el marc de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Aquesta col·laboració va permetre aportar coneixements per tal de posar en valor un patrimoni material relacionat amb les tecnologies utilitzades en l'agricultura i el transport.

Paral·lelament a aquesta actuació, també s'han promogut inventaris de les eines utilitzades pels carreters, exposades a la Masia El Colomer de Taradell.

Amb aquests inventaris es pretén revalorar una patrimonis sovint oblidats o considerats com a menors a fi de poder aprofundir en els coneixements sobre els oficis de carreter i de ferrer, en les eines i els processos tècnics propis de l'ofici i especialment en allò relacionat amb la fabricació de carros. També s'hi recull el patrimoni oral del coneixement dels processos pels quals passava la construcció d'un carro amb la selecció acurada dels materials, les eines més idònies i les tècniques constructives utilitzades.

Vista superior de l\'Alzinar de la Roca
Eines de l'Alzinar de la Roca © Arxiu Tonis Taradell. 

L'objectiu és que l'Alzinar sigui un espai de cultura i de divulgació de tot aquest patrimoni cultural, en el qual es puguin fer visites guiades regulars i veure tots els carruatges restaurats i carregats tal com es feia anys enrere i explicant quina era la finalitat de cadascun d'ells. Recuperant el coneixement d'aquest patrimoni i donant-lo a conèixer, facilitem que les noves generacions tinguin accés a la memòria de tècniques que han quedat substituïdes completament per les noves tecnologies.

L'Alzinar és una mostra de la gran riquesa patrimonial i cultural del món rural, tant a Osona com a tot el territori català. És un espai de recuperació, difusió i coneixement i alhora la seu d'una entitat que vetlla cada dia de l'any per mantenir el patrimoni rural del nostre país.

2
Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner