Relació de sentències i resolucions judicials 2023

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els quals és part processal l'Ajuntament de Taradell (notificades en el període d'1 de gener a 31 de desembre de 2023)

 

  1. Sentència núm. 331/2023 del 12 de desembre de 2023, dictada pel Jutjat Penal número 1 de Manresa, interposada per l'Ajuntament de Taradell, per la qual s'estima el delicte de furt de béns d'interès cultural.