Relació de sentències i resolucions judicials 2022

Extracte de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en els quals és part processal l'Ajuntament de Taradell (Notificades en el període d'1 de gener a 31 de desembre de 2022).

 

1. Sentència núm. 984/2022 del 21 de març de 2022, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d'apel·lació núm. 363/2021 interposat per J.M.V., MR.V.M i Aires del Montseny, S.L., per la que es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels actors.