Seguiment pressupostari

En els documents adjunts podeu descarregar-vos l'estat d'execució pressupostària de despeses i ingressos provisional trimestral.