Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

En aquest apartat podeu consultar els informes d'intervenció en relació al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària inicial i de liquidació des de l'any 2016.