Retribucions de càrrecs de confiança

En el mandat actual, 2023-2027, l'equip de govern de l'Ajuntament de Taradell no ha nomenat cap càrrec directiu o assessor de confiança amb retribució assignada.

Podeu consultar l'històric de càrrecs de confiança nomenats als documents que es relacionen tot seguit.