Retribucions de càrrecs de confiança

Actualment, 2019-2020, l'Ajuntament de Taradell no disposa de directius ni de càrrecs de confiança.