Cost de les campanyes de publicitat institucionals

Amb la voluntat de la màxima transparència de la gestió municipal, es publica al document adjunt una relació del cost de les campanyes de publicitat institucional dutes a terme per l'Ajuntament, així com les despeses generades per la inserció de publicitat i informació en mitjans de comunicació.