Toni Pérez Barquilla (FEM Taradell)

Regidor de Comunicació, Transparència i Entorn Digital

Nascut el 21 de novembre de 1979 a Taradell.

Va estudiar Filosofia a la UAB i Desenvolupament d'Aplicacions Web a l'IES Cirviànum de Torelló.

Ha portat la comptabilitat d'una petita empresa del poble. Actualment és autònom i treballa de programador web.

Ha estat a l'Agrupament Rocaguinarda i al Consell de Joventut.

Xarxes socials

twitter.com/entoniperez
facebook.com/entoniperez
instagram.com/entonipe

Retribucions com a càrrec electe Retribució bruta anual

Per un règim del 30% d'una jornada completa, en funció del que estableix la llei per la població de Taradell, segons aprovació al Ple del dia 26 de juny de 2023, amb efectes el dia 18 de juny de 2023.

No percep cap altra retribució per assistència a òrgans de govern en estar considerades dins el règim de retribució establert.

14.103,74 €

Ompliu la següent informació per poder atendre i donar resposta al vostre missatge.

M'agradaria rebre el butlletí informatiu municipal

L'emissió d'aquest formulari en cap cas s'incorporarà al registre municipal ni generarà la creació d'un expedient o procediment oficial. En cas de voler formalitzar la gestió, cal utilitzar el tràmit específic que trobarà a la seu electrònica.