Bases reguladores d'ajuts i altres

AnuncisData
Aprovació bases i convocatòria subvencions concurrència entitats 201718/05/2017
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 201822/05/2018
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 202019/06/2020
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 202127/04/2021
Bases i convocatoria d’ajuts per realització d’activitats esportives i extraescolars 2021-2022.09/06/2021
Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats - 202227/05/2022
Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats - 202326/07/2023