Ordenances generals

AnuncisData
Modificació de l'ordenança de recollida de residus municipals, Exp. 551/202005/06/2020
Ordenança municipal de les instal.lacions d'antenes20/10/2006
Ordenança de radiocomunicació de Taradell22/07/2000
Ordenança de recollida de residus municipals31/07/2020
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl07/03/2006
Ordenança municipal de sorolls27/03/2014
Ordenança Registre electrònic municipal22/08/2013
Ordenança municipal atorgament llicències 1ª ocupació24/04/2004
Ordenança Serveis funeraris Ajuntament de Taradell14/07/2007
Ordenança municipal camins rurals20/07/2006
1