Seu electrònica

Activitat contractual de l'Ajuntament de Taradell per garantir la transparència i l'accés públic a la informació

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 
Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Taradell
 
 
Contractació pública
 
 
 
 
Campanya Sequera EAS - Talla\'t amb l\'aigua!
Recollida de deixalles - Cubells amb Xip - Banner
Històric Perfil del Contractant

Consulta l'activitat contractual de l'Ajuntament de Taradell

Signatura