Seu electrònica

Activitat contractual de l'Ajuntament de Taradell per garantir la transparència i l'accés públic a la informació

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 
Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Taradell
 
 
Contractació pública
 
 
 
 

Més informació

Banner Solstici 2022

Consulta l'activitat contractual de l'Ajuntament de Taradell

Signatura

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Segell infoparticipa 2021