Contractes majors i menors

En aquest espai relacionem les persones físiques i/o jurídiques amb relació contractual a l'Ajuntament de Taradell superior a 3.005,60 € d'import anual.