Contractes majors i menors

En aquest espai relacionem les persones físiques i/o jurídiques amb relació contractual a l'Ajuntament de Taradell.