Serveis Socials

Servei de capacitació lingüística per a persones nouvingudes

Des del Servei de Capacitació Lingüística, amb l'objectiu de facilitar la inclusió de les famílies i les persones nouvingudes al nostre municipi,  s'ofereixen cursos de català a tots els nivells, des d'un nivell bàsic per a gent que no entén la llengua fins a nivell de parla  i expressió escrita, sempre amb un mínim de població demandant. Per altre banda, pretén promou la dinamització lingüística a través de grups de conversa (grup de persones que es troben un cop a la setaman per practicar i agafar fluïdesa en la llengua) i parelles lingüístiques (parella formada per un voluntari lingüístic i un aprenent de la llengua que es troben periòdicament).

Altres enllaços: