Benestar

Atenció social bàsica (EBAS)

On es realitza?

Ajuntament de Taradell

c. de la Vila, 45

Taradell (CP 08552)

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 i dilluns i dimecres de 16 a 19h.

El Servei bàsic d'atenció social és un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió. Aquests equips tècnics, Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), estan formats per professionals de les disciplines del treball social i l'educació social que atenen a la població des de la proximitat per mitjà de recursos específics i del seu propi entorn comunitari.

Des del Servei bàsic d'atenció social s'ofereix:

  • Oferir informació, orientació i assessorament per facilitar solucions als problemes que es plantegin.
  • Fer propostes d'atenció a les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups amb dificultats econòmiques, manca de recursos, marginació, etc. i tractaments socioeducatius.
  • Conèixer els recursos i prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

L'atenció social s'adreça a tota la ciutadania de Taradell amb dificultats socials i que es trobin en situacions de vulnerabilitat i dependència.

 

Accediu al servei en 
​Mancomunitat La Plana